Tesfay Temnewo المناضل تسفاي تمنيو

مقابلة مع تسفاي تمنيو - الجزء السابعة والثلاثون
www.Hafash.org

Saeed Saleh ተጋዳላይ ስዒድ ሳልሕ

Regarding PFDJ Conspiracies
www.Hafash.org

Ibrahim Ghadem المناضل/ إبراهيم قدم

Bereket Simon برخت سيمون

ضعف المعارضة الارترية ليست مسؤوليتنا
www.Hafash.org

Mesfin Hagos مسفين هاغوس

www.Hafash.org

Dr Tesfatsion Medhanie

www.Hafash.org

Please Donate الرجاء التبرع

Enter Amount:

Who's Online

We have 59 guests online

መግለጺ ሽማግለ ጨንፈር ዓባይ ብርጣንያ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

Print

written by: ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ዓባይ ብርጣንያ 7-8-2013

ንሕና ሽማግለ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብዕለት 4 ነሓሰ 2013 ስሩዕ ኣኼባና ኣካይድና፤ ሓደ ካብቲ ኣገደስቲ ኣጅንዳታትና ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣቦወንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት (ኤሃባዲ) ድ/ር ዩሱፍ ብርሃኑ

ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ ነይሩ።

ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅኒያት ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 4ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብምክያድ ካብ ዝሓለፉ እዋናት ክሳብ እዚ ዝተጠቕሰ 4ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣብ ዘሎ ጊዜ ተወጢኖም ዝነበሩ ዕማማትን ተፈጻምነቶምን ብዕምቆት ድሕሪ ምግምጋም ንኹሉ ኣወንታዊ ሸነኻትን ሕጸረታትን ብውድዕነት ብምምዛን ናይ ዝመጽእ ሓጺር እዋን ማለት ክሳብ ጉባኤ ኣብ ዘሎ ናይ ጊዜ መቓን ክዕመሙ ዘለዎም ስርሓት ብምንጻርን ንጉባኤ እተሰናድእ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብምምዛዝ ኣኼባኡ ከም ዝዛዘመ ብመገዲ ደምዳሚ ኣዋጅ ተግሊጹ።

ይኹን’ምበር ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ኣብቲ መወዳእታ ሕጡበ ጽሕፍ ናይቲ ደምዳሚ ኣዋጅ ንመላእ ደላይ ፍትሒ ዘሰንበደ ላቔባ ኣብ ኣጀንዳ’ውን ዘይነበረ እዚ ዝስዕብ ቃል ብቓሉ ካብቲ ጽሑፍ ደምዳሚ ኣዋጅ ዝተወስደ “ሓባራዊ ኣኼባ መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ወድዓውን በዓል ቤታውን ሕጽረታትን፡ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ዝጅምር ኣትሕዙ ዝጸንሔ ናይ ኣረኣእያ ጽልግልጋትን ኣነጺሩ ድሕሪ ምግምጋም ከመይ ክስገር ከምዝከኣል ዘትዩ። ሓይልን ብቕዓትን ኣኻኺብካ ንቕድሚት ክድፋእ መታን ክከኣልን ምስ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብምትሕብባር ዕዉት ካላኣይ ጉባኤ መታን ክእቶን መሪሕነት ባይቶ ን ኣመራርሓ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዝምልከት ምምዕርራይ ጌሩ። በዚ መሰረት ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ቦታ ኣቦ መንበር ክትክእን ኣብ ዝኾነ ጸገማት ብቐረባ እተማኽርን ሽማግለ መዚዙ’’

ዝብል ክንዕዘብ ክኢልና። እዚ ብስም ናይ መሪሕነት ምቅይያር ዝተጎልበበ ዝተወሃሃደ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ኣቦ መምበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዶ/ር ዩሱፍ ብርሃኑ ብስም ስክሪታሪያት ባይቶ ዝፍለጡ ባእታታት ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክንድኡ ክኣ ብምክትሉ ዝነበረ ዮሃንስ ኣስመላሽ ክትካእ ክብሃል ንሰምዕ ኣለና። ዝገርም’ዩ! ንምዃኑ እዚ ተገይሩ ትብልዎ ዘለኹም ናይ ስልጣን ምቅይያር መን ብዝሃበኩም መዝነትን ስልጣንን ኢዩ ኸ? ድሓር ክኣ ኣብ ድሮ ጉባኤ ማለት ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ ጊዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ምፍጻም ኮነ ኢልካ ነታ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እታ እንኮን ንእሽቶን ተሪፋቶ ዘላ ናይ ተስፋ ጩራ ዶኾን ሎምስ በዚ ባይቶ ኣቢልካ ገለ ቁምነገር ግዲ ይግበር ይኸውን ዝብል ሃረርታን ሃንቀውታን ክትቆጺ ምፍታን ኪኒየው ዘይሓላፍነታዊ ምዃን ርኡይ ዕልዋ’ውን ኢዩ።

ስለዚ እምባኣር ንሕና ሽማግለ ጨንፈር ዓባይ ብርጣንያ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኣገባብ ዝሰሓተ ስለዝኾነ ኣጥቢቕና እንዳኾነንና ነቶም ነዚ ስጉምቲ ዝወሰድኩም ሰባት ኣገባብ ስሒትኩም ከምዘለኹም ተረዲእኩም ነቲ ጉጉይ ውሳኔኹም ክትስሕቡ በዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ ከምዚ ሓሲብኩሞ ዘለኹምን ከተትግብርዎ ዝሃቀንኩምን ድሌት እንተለኩም ክኣ ብኣገባብ ኣብ ዝግብኦ ጊዜን ቦታ ከተልዕልዎ ይግብኣኩም ንብል።

ብዘጽደቕናዮ ሕጊ ምእዙዛት ንኹን!
ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት’ዩ!

ዕለት 06/08/2013

ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ጨንፈር ዓባይ ብርጣንያ።

 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com
Copyright © 2000  www.Hafash.org
 All Rights Reserved.
ساحة للرأي والرأي الآخر راسلونا على
Al7iwarAl7ur@hotmail.com
Eritrea@hafash.org
زيارة سعيدة وحفاش إريتريا تسعد دوماً بضيافتكم
جميع الحقوق الطبع والنشر محفوظة
حفاش إريتريا للخدمات الإعلامية